Supervisie

© Lietje Perizonius

Tarieven
Routebeschrijving

Tijdens de supervisie-bijeenkomsten heeft de 'werker' (degene met wie de facilitator werkt) de gelegenheid om concrete voorvallen die zich in zijn werk met cliënten, patiënten, werknemers, klanten en leerlingen voordoen uit de doeken te doen en met de facilitator door te spreken.
Aan de orde kan bijvoorbeeld komen wat het is in werkwijze van de werker of in de werker zelf dat maakt:
dat zich tijdens het werken met bepaalde personen steeds hetzelfde soort voorvallen voordoet
dat hij van bepaalde personen snel ‘moe' wordt
dat hij zich soms ‘leeg' voelt, etc.
De facilitator geeft suggesties en wisselt met de werker uit op welke punten hij meent dat door het inzetten van specifieke werkmethoden nog meer en nog andere resultaten bereikt zouden kunnen worden in verband met de onderhavige problematiek. Ook gaat de facilitator in op wat misschien het aandeel van de werker zelf is in hoe de dingen verlopen, waardoor de mogelijke ‘hang ups' van de werker aan de orde komen. De facilitator werkt dan met de werker, waarbij deze de werkwijzen van de facilitator aan den lijve ondervindt.
Door kennis te maken met deze ‘nieuwe' verse blik en met de werkwijzen van de facilitator, kan de werker opnieuw geïnspireerd raken, zijn eigen werkwijze verruimen, zijn heel speciale eigenheid ontdekken, zich bewust worden van dingen die voor hem in zijn werkwijze vanzelfsprekend en impliciet waren, zijn werkwijze aanvullen met wat hij aan den lijve ervaren heeft in de supervisie sessies, etc.
De professionele uitwisseling die plaatsvindt in de supervisie-sessies kan zodoende een ware verrijking voor de werker zijn.
Indien de werker door deze supervisie-sessies geïnspireerd is geraakt om verder op onderzoek te gaan en hij zijn werkwijze wil uitbreiden met de werkwijzen die de faciltator gebruikt, kan hij daarna besluiten te beginnen met een individuele leergang (zie onder Leergangen of besluiten deel te nemen aan de Voice Dialogue Facilitator Opleiding (zie onder Opleiding).

Tarieven

met ingang van 2019

De kosten van een bijeenkomst van anderhalf uur bij netto maandinkomen*:
lager dan € 1500 : € 90
tussen € 1500 en € 2500 : € 100
boven € 2500 : € 110

Bij betaling door (eigen) bedrijf: € 135
Voor een coaching traject wordt een individuele offerte opgemaakt.
* Met netto maandinkomen wordt bedoeld het gezamenlijke netto maandinkomen van het huishouden waarvan je deel uitmaakt.
Kleine lettertjes: zeg bij verhindering graag zo snel mogelijk af. Indien je bij verhindering 48 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij korter deels en in overleg.
NB Als je dat wilt. mag je de sessie opnemen, om thuis alles nog eens rustig te kunnen beluisteren.
© als je aan bronvermelding doet (Lietje Perizonius, voicedialogue.nl),
ben je welkom stukjes tekst van deze site te citeren